161028_VNLK-VNKT - 161028_VNLK-VNKT_Bild01_Route
161028_VNLK-VNKT_Bild01_Route.jpg
194 | 09-11-2016
161028_VNLK-VNKT - 161028_VNLK-VNKT_Bild02_WeatherMap
161028_VNLK-VNKT_Bild02_WeatherMap.jpg
192 | 09-11-2016
161028_VNLK-VNKT - 161028_VNLK-VNKT_Bild03_Do228_GorkhaAirlinesBoardingAtSTand01
161028_VNLK-VNKT_Bild03_Do228_GorkhaAirlinesBoardingAtSTand01.jpg
194 | 09-11-2016
161028_VNLK-VNKT - 161028_VNLK-VNKT_Bild04_TaxiingToRwy24
161028_VNLK-VNKT_Bild04_TaxiingToRwy24.jpg
201 | 09-11-2016
161028_VNLK-VNKT - 161028_VNLK-VNKT_Bild05_FullPowerReleaseBreaks
161028_VNLK-VNKT_Bild05_FullPowerReleaseBreaks.jpg
192 | 09-11-2016
161028_VNLK-VNKT - 161028_VNLK-VNKT_Bild06_TakeOffSeenFromTower
161028_VNLK-VNKT_Bild06_TakeOffSeenFromTower.jpg
191 | 09-11-2016
161028_VNLK-VNKT - 161028_VNLK-VNKT_Bild07_AfterA_RT_FinalViewAtLuklas
161028_VNLK-VNKT_Bild07_AfterA_RT_FinalViewAtLuklas.jpg
195 | 09-11-2016
161028_VNLK-VNKT - 161028_VNLK-VNKT_Bild08_CloudsOverVNKT_WhenApproachingViaNDB_LNC
161028_VNLK-VNKT_Bild08_CloudsOverVNKT_WhenApproachingViaNDB_LNC.jpg
194 | 09-11-2016
161028_VNLK-VNKT - 161028_VNLK-VNKT_Bild09_ViewOnVNKTOnDownwingLegForStandardLeftPattern
161028_VNLK-VNKT_Bild09_ViewOnVNKTOnDownwingLegForStandardLeftPattern.jpg
188 | 09-11-2016
161028_VNLK-VNKT - 161028_VNLK-VNKT_Bild10_OnFinalToRwy20
161028_VNLK-VNKT_Bild10_OnFinalToRwy20.jpg
191 | 09-11-2016
161028_VNLK-VNKT - 161028_VNLK-VNKT_Bild11_ParkedAtStand37
161028_VNLK-VNKT_Bild11_ParkedAtStand37.jpg
192 | 09-11-2016
Page 1 |